top of page

ORGASMI

............................................................................

2016 I Valoverho, veri, teksti, metalli, betoni, teollisuusrasva, pumpuli, epoxy, kipsi, tiskiallas, vesi ja öljy. / Light curtain, blood, text, metal, concrete, industrial grease, cotton, epoxy, plaster, kitchen-sink, water and oil. 2,5mx1,2mx1,2m

Kuvan Kevät exhibition, Forum Box, Helsinki

Pidän tätä työtä vihan kasteena. Se on yksityinen tila vihasta irti päästämiselle uudestisyntymisen kokemuksena. Se heijastaa erityisesti miehen ja naisen välisiä ongelmia rakkaussuhteessa. Verhojen teksti on saanut inspiraationsa Caspar Noen elokuvasta "Love", jossa on kohtaus pariskunnasta, joka taistelee taksissa. Muokkasin suurelta osin tuosta kohtauksesta sitä, mitä mies sanoi naisille ja lisäsin sanat, jotka nainen voi sanoa miehelle. Teksti ei mene kronologisesti, vaan on kuin välähdyksiä taistelusta. Verhojen punainen väri tulee verestä. Altaassa on kaksi nestettä (vesi ja öljy), jotka eivät liukene toisiinsa, kuten viha ja rakkaus.

I consider this work as baptismal font of anger. It's a private space for letting go of the hate as rebirth experience. It reflects especially problems between man and woman in love relationship. The text in the curtains is inspired by movie "Love" from Caspar Noe where is a scene of couple fighting in a taxi. I modified largely from that scene what the man said to the women and added myself the words that woman can say to man. The text does not go chronologically but instead are glimpses of a fight. The color red in the curtains comes out of blood. In the pool is two liquids (water and oil) insoluble to eachothers like hate and love.

bottom of page